אברהם טל בקיסריה אורחים מיוחדים: רואי וגלעד חבריו ללהקת שוטי הנבואה ומוקי 13.6.19